چه اطلاعاتی را برای طراحی بنر تبلیغاتی باید ارسال کنید؟

اگر برای اولین بار از سایت کادرنو سفارش می‌دهید؛ خیلی خوشحالیم که شما هم به جمع ۵۰۰ مشتری کادرنو پیوستید. همچنین افتخار می‌کنیم که تیم ما را برای طراحی‌های خود انتخاب کرده‌اید.

اگر از مشتریان قبلی کادرنو هستید؛ خوشحالیم که دوباره به ما اعتماد می‌کنید و از همکاری با شما به خود می‌بالیم.

در اینجا می‌خواهیم برای سهولت در روند ثبت سفارش در سایت کادرنو، مراحل آن را توضیح دهیم.

تیم کادرنو سه مورد مهم برای طراحی بنر نیاز دارد. لازم است که مشتریان این سه مورد را به تیم طراحی کادرنو ارائه دهند: